Τύπος:
Τοποθεσία:
Κατάσταση:
Υπνοδωμάτια:
Τιμή:
EMail:
Password:
  Ξεχάσατε το Password ?
  Εγγραφή Νέου Χρήστη

Λεωφόρος Ποσειδώνος 3 & Οδός Άλφα
ΤΚ 16777, Ελληνικό Αθήνα
Τηλ.: +30 210 8910060
Fax.: +30 210 8910061

Νομικά

Όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. διέπονται από την ίδια νομοθεσία για την αγορά και την πώληση ακινήτων στην Ελλάδα.
Οι πολίτες εκτός Ε.Ε. μπορούν επίσης να αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής πρέπει να παρέχουν:
    • Έγκυρο διαβατήριο (ή νόμιμο δελτίο ταυτότητας, για τους πολίτες της Ε.Ε. μόνον).
    • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος μπορεί να εκδοθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την Εφορία.
    • Εάν είτε ο αγοραστής είτε ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο (δηλαδή εταιρεία), απαιτούνται όλα τα αντίστοιχα έγγραφα (δηλαδή, καταστατικό κλπ.).
  • Ο πωλητής πρέπει να παρέχει ένα εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο εκδίδεται από την Εφορία και πιστοποιεί ότι δεν εκκρεμούν οφειλές προς το Δημόσιο.
  • Πιστοποιητικά που αφορούν το ακίνητο και τα οποία θα εκδοθούν από την τοπική υπηρεσία κτηματολογίου.
  • Χρειάζεται ειδική άδεια για την αγορά ακινήτων που βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές.